Kennismanagement

De eerste vraag die we krijgen is meestal:
'Wat is kennismanagement'?
Het woord zegt het zelf:
omgaan met kennis.
'Wat is kennis?' is de dan de tweede vraag.

En dan kan er een hele gedetailleerde uitleg gegeven worden of ook een iets meer vulgariserend antwoord: Kennismanagement omvat informatiemanagement, maar is veel breder.

Kennis is wat we voortdurend uitwisselen. Het zit in de mensen.
En wat heel belangrijk is:
het zit niet alleen in de hoofden van de mensen, ook vaardigheden zijn een vorm van kennis en kunnen beheerd worden.

Daarbij is het heel belangrijk dat de oplossing niet alleen in software of in tools ligt. Kennis en vaardigheden bevinden zich in de lichamen van de mensen. Informatieondersteunende oplossingen en artificiële intelligentie zijn wat ze zijn: ondersteundend.Wat nog belangrijk is, is om in te zien dat de juiste technologische oplossing voor uw bedrijf - en hoe deze te introduceren, afhankelijk is van de kennismaturiteit van de werknemers in uw bedrijf.

'In welke sector werk jij?' is dan de derde vraag.
En het antwoord is: in alle sectoren. In gelijk welke sector je werkt: kennismanagement is ontzettend belangrijk. Er zijn meer dan 100 strategische doelstellingen te formuleren: werkdruk verlaging, kennis in het bedrijf houden, innovatie, inwerktijdvermindering, introductie van kwaliteitsmanagementsystemen die gedragen wordt door de werknemers - en niet als een molensteen werkt... 

En we spreken niet over 5% verbetering, neen, soms spreken we over een verbetering van tientallen procenten die aangetoond kunnen worden.