'Het is een witte raaf' is een uitdrukking diep gebeiteld in ons taalgebruik.

Het betekent: 'iets wat zelden voorkomt, een zeldzaamheid'.

Om om te gaan met kennis is er een zeldzame set van ervaringen en competenties nodig.

Iemand die technische documentatie schrijft moet én heel empatisch zijn én een ingenieur zijn én zich niet verliezen in details én effectief en efficiënt kunnen werken én zich heel snel kunnen inleven én heel snel kennis opdoen én een snel inzicht verwerven én met alle culturen kunnen omgaan én het vertrouwen waard zijn én flexibel zijn én heel snel met nieuwe tools kunnen werken én passioneel en resultaat gericht zijn.

Iemand die kwaliteitsmanagementsystemen introduceert moet al het voorgaande zijn én denken in processen én weten welke kennis expliciet in processen moet en welke kennis in de hoofden en de lichamen van de mensen blijft én heel goed in change management én een goede project manager zijn zijn.

Iemand die kennisstrategieën ontwerpt en implementeert, return on investment business cases maken moet al het voorgaande zijn én inzicht hebben in hoe kennis werkt, goed kunnen omgaan met C-levels én heel resultaatgericht zijn.

Hierboven op is er nog de tientallen jaren ervaring.

En daarbovenop hechten wij veel belang aan het welzijn van de mensen die werken én ethisch ondernemen.

En daarom zijn wij, witte raven - de juiste keuze voor jou.

Ook bouwen wij graag een relatie op met onze klanten,

een relatie gebaseerd op: